Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

elkeyboard-0.1


Ελληνικό slide πληκτρολόγιο για το Nokia N810  

Πληροφορίες για την διάταξη του πληκτρολογίου 

Η εναλλαγή μεταξύ Αγγλικού και Ελληνικού πληκτρολογίου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου Chr

Στην Αγγλική και Ελληνική διάταξη πρόσθεσα :

Shift + παύλα = braceleft {
Shift + (συν) = braceright }
Fn + (κόμα) = bracketleft [
Fn + (τελεία) = bracketright ]
Fn + Space = Tab

Στα Ελληνικά πρόσθεσα επιπλέον :

Στο πλήκτρο Q = bar |
Στο πλήκτρο δεξιά απο το L = τόνος
Shift + τόνος = διαλυτικά
Shift + FN + το πλήκτρο δίπλα από το L = ΐ για τυχόν "Μαΐου" ή "Πτολεμαΐδα"

Εξαιτίας όμως ενός bug, οι τόνοι στον browser δεν εμφανίζονται και σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος να τονιστούν τα 7 φωνήεντα της γλώσσας μας, είναι με συνδυασμό πλήκτρων να εμφανίζεται κατευθείαν τονισμένο το επιθυμητό γράμμα.
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες γλώσσες όπου χρειάζονται τονισμένοι χαρακτήρες.
Για να γίνω πιο σαφής: Παράδειγμα το γράμμα "ο" στην ελληνική διάταξη πληκ/γίου:

πάτημα πλήκτρου ο = ο (μικρό)
Shift - o = Ο (κεφαλαίο)
πάτημα FN - απελευθέρωση - ο = 9
κρατώντας πατημένο FN - o = ό
κρατώντας πατημένο Shift + FN + o = ΌΕγκατάσταση
:
*ΠΡΟΣΟΧΗ* Εάν υπάρχει οποιαδήποτε έκδοση της εφαρμογής ukeyboard εγκατεστημένη στο σύστημα, θα πρέπει πρώτα να απεγκατασταθεί.

Εγκατάσταση εφαρμογής-Settings-Control panel-Personalisation-Text input settings-Hardware Keyboard layout = Αγγλικά/Ελληνικά

-Το elkeyboard είναι ανεβασμένο στο Maemo extras repository που σημαίνει πως βρίσκεται στον Application manager της συσκευής και συγκεκριμένα στα installable applications αρκεί στα Applications cataloques να βρίσκεται το εξής repository:

Cataloque name = maemo Extras
Web address : http://repository.maemo.org/extras/
Distribution : diablo
Components : free non-free


-Εναλλακτικά, η κονσόλα της συσκευής (X-Terminal) αποτελεί έναν γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο εγκατάστασης του elkeyboard μέσω apt-get, με την προϋπόθεση βέβαια ο χρήστης να διαθέτει root δικαιώματα.

-Παρόλα αυτά όμως, εάν βλέπετε το blog μου μέσα απ' την οθόνη του N810, υπάρχει ακόμα πιο εύκολος τρόπος εγκατάστασης, κάνοντας απλώς κλικ εδώ